Vaše pocity z návštěvy Potrefených hus

Vaše pocity z návštěvy Potrefených hus 

Vaše pocity a dojmy, nápady, i případná kritika jsou pro mě cennou informací. Chutnalo Vám u nás, byli jste s něčím navýsost spokojeni? Nebo se Vám naopak nelíbil třeba přístup personálu, jídlo či nápoje nesplnily Vaše očekávání?

Všechny tyto informace pro mne představují důležitou zpětnou vazbou, která umožňuje trvale udržovat vysokou úroveň našich služeb. Chtěl bych, abyste byli náročnými hosty, dokázali jste prominout drobnost - ale současně se ozvali při větší chybě. A prosím, nebojte se ozvat už na místě! Máte plné právo dostat za svoje peníze maximum. Nechte si zavolat managera restaurace - ví přesně, jak má postupovat a společně problém zkusíte vyřešit. A prosím dejte mi vědět i o takto elegantně vyřešeném problému.

Co je ale u Vašich reakcích velmi důležité, je rychlost, protože s delším odstupem se vše špatně prokazuje a řeší. Využijte proto můj osobní email () a neváhejte mi sdělit své dojmy a pocity. Budu potěšen za jakoukoliv reakci, i když doufám a pevně věřím, že pozitivní reakce převáží nad těmi negativními :-)

Těším se na ně a děkuji, že jste navštívili Potrefenou husu!

Petr Klaus,  jednatel