O společnosti Andersson&Grey, s.r.o.

O společnosti Andersson&Grey, s.r.o. 

Andersson&Grey s.r.o. provozuje restaurace Potrefená husa již od roku 1999. K dnešnímu dni jsme měli tu čest vybudovat a uvést do provozu celkem tři restaurace této prestižní a známé značky.

Roční obrat společnosti se pohybuje kolem 45.000.000,- Kč a má dlouhodobě progresivní tendenci. Naše společnosti nemá evidované žádné pohledávky po lhůtě splatnosti ke státu ani k žádným jiným třetím osobám. Výsledky hospodaření jsou každý rok prezentovány podle zákona, auditovány, a ve zprávě auditora dosud vždy byly hodnoceny s výrokem "Bez výhrad". 

Andersson&Grey s.r.o. má zaměstnance výhradně v trvalém pracovním poměru, celkový počet zaměstnanců se pohybuje okolo čísla 80. Účetní a daňové poradenství pro společnost a pomocné práce v kuchyni jsou provozovány formou outsorcingu. Každá provozovna má vždy 2 manažery, kteří se střídají ve směnách vždy tak, aby byl jeden z nich přítomen po celou provozní dobu restaurace. Za kuchyni je odpovědný v každé z restaurací vždy jeden šéfkuchař řídící dva vedoucí směny, kteří jsou přítomni opět po celou dobu provozu.
Všichni zaměstnanci, kteří přichází do styku s hosty jsou pravidelně školeni v přístupu k hostům tak aby se snažili přesně rozpoznávat nálady, chutě a potřeby hosta, a v péči o něj dosáhli vysoké úrovně přístupu

Pro maximální sjednocení chuti, vizibility a nejvyšší kvality všech pokrmů ve všech třech provozovnách máme zavedenou funkci hlavního šéfkuchaře, který současně s touto péčí vytváří a navrhuje nové pokrmy do aktualizovaných jídelníčků.

Dodavatelé veškerých našich surovin a nápojů jsou přední společnosti z oboru se zárukou trvalé nejvyšší kvality. Ve spolupráci s nimi provádíme potřebné kroky při péči o kvalitu skladování a zpracování všech surovin a ingrediencí, školíme personál kuchyně a snažíme se o nejmodernější trendy v kuchyni. Při vaření nepoužíváme žádné potraviny obsahující chemické látky, průmyslové polotovary nebo koření. Jídla dochucujeme pouze bylinkami, mořskou solí, čerstvě drceným pepřem nebo základní omáčkou a vývarem.

Máme komplexně vyřešené skladování surovin a přípravu pokrmů s ohledem na systém a preventivní opatření (kritických kontrolních bodů) HACCP podle direktivy EU číslo 93/43 EEC. Orgány hygienické služby nám za posledních několik let neudělily žádnou pokutu ani nenařídily žádná opatření k nápravě.

Věkový průměr našich zaměstnanců se pohybuje kolem 24 let a zaměstnanci na všech pozicích jsou pravidelně odborně proškolováni.

Petr Klaus, jednatel
Andersson&Grey s.r.o.