Potrefená husa Vinohrady a Dejvice jsou nejlepší!!!

Potrefená husa Vinohrady a Dejvice jsou nejlepší!!!

  • Téměř všichni (86%) zákazníci by restaurace v Dejvicích a Vinohradech doporučili přátelům, nejčastějším důvodem je příjemné prostředí a kvalita jídel.

  • Restaurace na Vinohradech má ve srovnání s ostatními PH kvalitnější obsluhu, jako lepší než v jiných PH ji hodnotí téměř polovina zákazníků.

  • Předností restaurace v Dejvicích jsou ceny, kvalita a šíře nabídky jídel a kvalitní obsluha a rovněž výborná dostupnost, což kladně hodnotila opět téměř polovina zákazníků. 

  • Všichni zákazníci hodlají PH v Dejvicích nebo Vinohradech navštívit i opakovaně. V případě Dejvic více než polovina zákazníků zamýšlí přijít znovu dokonce hned v průběhu následujícího týdne.

Zdroj: Ipsos Tambor - výzkum „Hodnocení restaurací Potrefená husa“, červen 2009